Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Krajowe projekty badawcze

PROJEKTY „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 4.0.”

więcej

 

DIAMENTOWY GRANT
Badania metabolomiczne i proteomiczne w oparciu o chromatografię cieczową sprzężoną ze spektrometrią mas w celu oceny efektów działania kofeiny i topiramatu oraz ich wzajemnych interakcji w modelu drgawek pentetrazolowych u larw danio pręgowanego.

Kierownik: Adrian Bartoszek

więcej

 

 

„POWROTY – Wykorzystanie metod spektroskopowych do oceny procesu kościotworzenia na biomateriałach typu ceramicznego w warunkach in vitro” – program POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

więcej

Nauka

Kalendarz

Styczeń 2021