Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

25.11.2020

Powiat Słupecki: Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego

Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim, którzy podejmą pracę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

 

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 

  • kształci się na kierunku lekarskim V lub VI roku,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
  • zawrze umowę, w której zobowiąże się do przepracowania co najmniej 3 lat po zakończeniu studiów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Słupcy w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu stażu podyplomowego oraz zobowiąże się do podjęcia w okresie zatrudnienia jednej ze specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Słupcy (pediatria, anestezjologia, interna, chirurgia, ginekologia).

 

Celem ustanowienia stypendium jest zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

 

Nabór wniosków trwa do 11 grudnia 2020 roku.

 

 

UCHWAŁA NR 208/2020 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 18 listopada 2020 roku ws. ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów wraz z wnioskiem i załącznikami

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Styczeń 2021