Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

30.11.2020

Przedłużenie naboru wniosków o granty w Inkubatorze Innowacyjności 4.0 – do 14 grudnia 2020 roku

Nabór wniosków w ramach wewnętrznego konkursu grantowego na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności został przedłużony do dnia 14 grudnia br. (poniedziałek) godz. 15.00.

 

O finansowanie projektów mogą ubiegać się pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego.


Wsparcie przedwdrożeniowe w ramach grantu ma na celu podniesienie gotowości technologicznej zgłoszonych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, tak aby w ich wyniku powstał produkt, przygotowany do komercjalizacji i wdrożenia.


Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości nie wyższej niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych.

 

Odpowiedzi na pytania związane z projektem udziela:
Marta Jankowska – Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy, tel. 81 4485160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2021