Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

18.01.2021

Konferencja on-line pt. „Otwarta medycyna w praktyce polskich instytucji naukowych”

Grafika informująca o wydarzeniu. W centralnej części znajdujen się niebieskie koło, a w jego środku logo Inter Science Cloud i Polskiej Platformy Medycznej. Po prawej stronie zapisano anglojęzyczną nazwę wydarzenia i daty. Po lewej znajduje się polskojęzyczna nazwa konferencji.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji online pt. „Otwarta medycyna w praktyce polskich instytucji naukowych”, która odbędzie się w dniach 21-22 stycznia 2021 roku.

 

Konferencja podsumowuje realizację projektu powstałego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 POPC, poddziałanie 2.3.1 - Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym.

 

Program konferencji i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej wydarzenia.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Osoby zarejestrowane na konferencję otrzymają linki do poszczególnych sesji na platformie Zoom drogą e-mailową najpóźniej na dzień przed terminem wydarzenia.

 

 

Projekt „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem Badawczym” realizowany jest w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”,

Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”,

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2021