Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

20.01.2021

Odszedł prof. Leszek Szewczyk – były Prorektor ds. Nauki Akademii Medycznej w Lublinie

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 stycznia 2021 roku, w wieku 80 lat,

zmarł Pan prof. dr hab. Leszek Szewczyk

– były Prorektor do spraw Nauki Akademii Medycznej w Lublinie,

wieloletni Kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej,

kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

i wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.


Uroczystości pogrzebowe ŚP. Profesora Leszka Szewczyka odbędą się 22 stycznia o godzinie 10:00

w Kaplicy Cmentarnej przy ulicy Lipowej w Lublinie.

 

Rodzina Zmarłego prosi, aby zamiast kwiatów i zniczy składać datki do puszki

na rzecz Towarzystwa na Rzecz Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

 

 

 

 

 

Na zdjęciu: w czerwoonej todze rektorskiej prof. Leszek Szewczyk- były Prorektor ds. Nauki Akademii Medycznej w Lublinie

Prof. dr hab. Leszek Szewczyk

 

 

Prof. Leszek Szewczyk ukończył Akademię Medyczną w Lublinie w 1964 roku. W 1969 roku obronił dyplom mgr psychologii na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1991 roku.

 

Był specjalistą w zakresie pediatrii, psychologii klinicznej, endokrynologii i diabetologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

 

Prof. Leszek Szewczyk był wieloletnim konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pediatrii, członkiem Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk, a od 1999 roku przewodniczącym tego Komitetu, zaś od 2007 roku przewodniczącym Komisji Endokrynologii i Diabetologii.

 

Był kierownikiem wielu specjalizacji w dziedzinie pediatrii, endokrynologii i diabetologii, promotorem 25 doktoratów i ok. 200 prac magisterskich z zakresu pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Recenzował 70 doktoratów, kilkanaście rozpraw habilitacyjnych i kilkanaście dorobków naukowych dotyczących tytułu profesora.

 

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologiii Diabetologii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Od 2002 roku pracował jako Redaktor Naczelny kwartalnika „Endokrynologia Pediatryczna”, współtworzył Redakcje „Psychologii Jakości Życia”, Pediatric Endocrinology Diabetology and Metabolism, Pediatrii po Dyplomie.

Był autorem ponad czterystu publikacji i abstraktów z dziedziny pediatrii, endokrynologii, diabetologii dziecięcej, psychologii klinicznej dziecka oraz kilku zbiorków własnych wierszy.

 

Otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 50-lecia PAN, Medal „Zasłużony dla Akademii Medycznej”, Medal Wojewody , Medal Prezydenta m. Lublin, Odznakę „Przyjaciela Dziecka”.

 

 

 

Społeczność Akademicka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

składa Rodzinie oraz bliskim Pana Profesora

wyrazy głębokiego współczucia.

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2021