Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

22.11.2021

JPIAMR-ACTION Call 2022

 

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju zachęca do udziału w konkursie Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance na międzynarodowe projekty badawcze poświęcone antybiotykooporności pt. Disrupting drug Resistance Using Innovative Design (DRUID).

 

Konkursie skierowany jest w szczególności do zespołów, które wykorzystają podejście One Health (Jedno Zdrowie), aby prowadzić badania nad terapią przeciwdrobnoustrojową: poprawą skuteczności, specyficzności, metod dostarczania, łączeniem lub zmianą przeznaczenia leków i środków ochrony roślin w leczeniu zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych.

 

W konkursie mogą wziąć udział badacze i badaczki z 17 krajów.

 

Nabór wniosków wstępnych prowadzony będzie w okresie od 11 stycznia 2022 do 8 marca 2022 roku.

 

Szacowany budżet konkursu to 16,7 mln euro, w tym 500.000 euro dla polskich zespołów badawczych.

 

O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych, zaś kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie JPIAMR.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Grantowego pod numerem 81 448 52 96.

 

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021