Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

09.04.2019

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „NoMAD – Novel Medical and Diagnostic Procedures”

Już po raz trzeci, z ogromną przyjemnością, zapraszamy studentów, doktorantów oraz młodych naukowców reprezentujących nie tylko środowiska medyczne, ale i kierunki politechniczne i biologiczne, do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji szkoleniowo – naukowej dla studentów i młodych naukowców  „NoMAD – Novel Medical and Diagnostic Procedures” – Lublin 2019, która odbędzie się w tym roku w dniach 24 – 25 maja na terenie obiektów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

W czasie poprzedniej edycji zaangażowanie młodych badaczy przełożyło się na wspaniały wynik w postaci niemal 55 referatów konkursowych wygłoszonych podczas 6-ciu sesji tematycznych.

 

Celem organizowanej przez nas Konferencji jest zwrócenie uwagi na istotę i rolę nowoczesnych procesów diagnostycznych oraz leczenia zabiegowego w procesie leczniczym, tym samym wypełnienie luki tematycznej, jaka obecnie istnieje na rynku studenckich konferencji medycznych, zorientowanych głównie na badania epidemiologiczne oraz przedstawienie ciekawych jednostek chorobowych, a nie trudności i zawiłości samego procesu diagnostyczno – leczniczego.       

 

W ramach konferencji odbędą się sesje naukowe, podczas których studenci oraz młodzi naukowcy będą mieli szanse zaprezentować wyniki własnych badań lub opisy nowoczesnych rozwiązań wdrożonych w diagnostyce i/lub procesie leczenia pojedynczych pacjentów, a także warsztaty szkoleniowe w zakresie współczesnej diagnostyki radiologicznej i metod chirurgii laparoskopowej.

 

Mamy nadzieję, że Konferencja „NoMAD” na stałe wpisze się w kalendarz ogólnopolskich interdyscyplinarnych spotkań naukowych organizowanych przez Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii przy współpracy Studenckich Kół Naukowych działających przy: I Zakładzie Radiologii Lekarskiej UM w Lublinie, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Oddziale Chirurgii Naczyniowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie oraz Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Dr hab. Anna Drelich – Zbroja

Przewodnicząca

Komitetu Organizacyjnego    

Prof. dr hab. Tomasz Jargiełło

Przewodniczący

Komitetu Naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2019