Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

11.09.2020

Przełomowa metoda leczenia miastenii gravis z finansowaniem Agencji Badań Medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozpoczął realizację badania klinicznego dedykowanego pacjentom z miastenią.

 

Kierownikiem naukowym projektu pt. „Badanie kliniczne 2 fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo dodania kladrybiny w leczeniu modyfikującym przebieg seropozytywnej miastenii rzekomoporaźnej” jest prof. dr hab. Konrad Rejdak – kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Projekt uzyskał finansowanie Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu nr ABM/2019/1 na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych.

 

Miastenia gravis to choroba autoimmunologiczna z grupy chorób nerwowo-mięśniowych polegająca na zaburzeniu transmisji nerwowo-mięśniowej. W wyniku nadmiernej aktywacji układu immunologicznego powstają nieprawidłowe przeciwciała, co doprowadza do osłabienia mięśni.

 

Informacja o przełomowej metodzie leczenia miastenii gravis została opublikowana na stronie internetowej Agencji Badań Medycznych.

 

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2020