Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kalendarium

2020-09-23 - 2020-09-23

Lubelskie Forum Naukowe

Lubelskie Forum Naukowe to inicjatywa, która ma na celu informowanie o badaniach naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz we wszystkich lokalnych instytucjach naukowych.

 

Forum tworzy wielodyscyplinarny zespół naukowców z różnych jednostek lubelskich uniwersytetów; składa się z badaczy na każdym poziomie kariery naukowej.

 

Zadaniem Forum jest upowszechnianie wiedzy, umiejętności, dyskusji i sieci kontaktów tak, by lokalna społeczność naukowa stała się jednym z ośrodków naukowych w Polsce.

 

Pierwsze spotkanie Forum: 23 września 2020

Pierwsze spotkanie Forum odbędzie się już 23 września. Tego dnia zapraszamy na wykład profesora Krzysztofa Tomasiewicza, Kierownika Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UMLub, pt. "COVID-19 – unusual viral disease and main challenges for science right now".

 

Wykład rozpocznie się o godzinie 12:00.

 

Miejsce: Aula Collegium Maius, ul. Jaczewskiego 4.

 

 

Należy pamiętać, że w związku z COVID19 podczas wykładu obowiązują następujące zasady:

  • uczestnicy muszą nosić maski, które mogą zdjąć dopiero po zajęciu miejsca,
  • rozmieszczenie siedzeń: co drugie miejsce,
  • umyj ręce środkiem dezynfekującym przy wejściu,
  • jeśli masz jakiekolwiek objawy (gorączka, kaszel), nie przychodź,
  • zachowaj bezpieczną odległość.

 

Pytania odnośnie Lubelskiego Forum Naukowego oraz wykładu można kierować drogą mailową na adres: lublinsciforum@gmail.com

 

 

Zapraszamy!


dodaj do mojego kalendarza google

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2020