Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

17.11.2021

Komunikat CWNiR ws. Wniosków o Granty Wewnętrzne na rok 2022

Szanowni Państwo,

Kierownicy grantów wewnętrznych,

 

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 4 listopada 2021 r. przypominamy o trwającym naborze wniosków o finansowanie grantów wewnętrznych DS oraz PB na rok 2022 (dot. grantów nowych i kontynuowanych), zgodnie z zasadami Zarządzenia Rektora nr 12/2021 z dn. 27.01.2021 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Finansowania Nauki, który upływa dnia 30 listopada 2021 r.   

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na DS. w danej jednostce została przeliczona na podstawie osiągnięć naukowych za lata 2018-2020, zgodnie z algorytmem.

 

Wykaz jednostek wraz z kwotą subwencji jest dostępny w intranecie.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku opłat za publikacje w 2022 roku, maksymalna kwota dofinansowania do jednej pracy może wynosić 20 000 zł.

 

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021