Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

28.03.2023

Konkurs ofert na najem pomieszczeń pod działalność gastronomiczną (barek) w budynku Collegium Novum

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 20-059 Lublin, Al. Racławickie1

 

Ogłasza konkurs na najem pomieszczeń pod działalność gastronomiczną (barek) w budynku Collegium Novum, Al. Racławickie 1 w Lublinie.

 

Przedmiotem najmu są pomieszczenia zlokalizowane w budynku Collegium Novum o łącznej powierzchni 105 m2.

 

Prowadzenie działalności odbywać się może: od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:00-20:00.

 

Rozpoczęcie działalności: po zakończeniu obecnie trwającej umowy, jednak nie później niż od 15 maja 2023 roku.

 

Okres najmu wynosi 5 lat.

 

Ustala się stawkę wywoławczą najmu 1 m2 powierzchni na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku Collegium Novum – 31,00 zł netto miesięcznie.

 

Oferty mogą składać osoby mające odpowiedni wpis w rejestrze przedsiębiorców w zakresie prowadzenia w/w działalności.

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zabezpieczonej kopercie, ostemplowanej lub podpisanej w miejscu zaklejenia z napisem:

„Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin

Konkurs ofert na najem pomieszczeń pod działalność gastronomiczną (barek) w budynku Collegium Novum nie otwierać przed 12.04.2023 r.”

w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego, Al. Racławickie 1, pokój 08 do dnia 12.04.2023r. do godz. 12:00.

 

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2023 r. o godz. 12.15 w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – budynek Rektoratu, Al. Racławickie 1, pokój 21.

 

Osoby zainteresowane wizją lokalną przedmiotu najmu proszone są o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00 do dnia 11.04.2023 roku z Kierownikiem obiektu Collegium Novum – nr telefonu 519 462 564.

 

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Załączniki są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie www.umlub.pl w zakładce Komunikaty oraz w BIP.

Pliki do pobrania

wzor_umowy_najmu.pdf

Projekt umowy

formularz_ofertowy.docx

Formularz ofertowy

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023