Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

10.01.2019

KOMUNIKAT REKTORA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO

Szanowni Państwo

Pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Wobec pojawiających się w ostatnim czasie doniesień prasowych o sporze zbiorowym w Naszej Uczelni – biorąc pod uwagę, nieuzasadnioną i wprowadzającą w błąd opinię społeczną akcję medialną zainicjowaną przedwcześnie przez OZ NZSS „Solidarność” Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – uznałem za konieczne poinformowanie Państwa o aktualnym stanie rokowań jeszcze przed zakończeniem tego etapu sporu zbiorowego.

 

Niemożliwość jednorazowego, jednakowego i w pełnej wysokości spełnienia żądań zgłoszonych przez OZ NZSS „Solidarność” Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w tym żądania 30% podwyżek wynagrodzeń, spotkała się ze zrozumieniem strony związkowej.

 

Po pierwszej turze rokowań stanowisko pracodawcy zostało przedstawione w piśmie z dnia 13 grudnia 2018 r. (treść), oraz potwierdzone podczas drugiej tury rokowań w dniu 9 stycznia 2019 r.

 

Obecnie pozostajemy na etapie rokowań zmierzającym do wspólnego wypracowania zasad podwyższenia wynagrodzeń pracowników naszej Uczelni i zakończenia sporu zbiorowego, a zatem w dalszym ciągu trwają prace nad ustaleniem ostatecznej treści porozumienia z Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” UM w Lublinie.

 

W związku z powyższym pragnę Państwa poinformować, że tylko i wyłącznie niezwłoczne zawarcie porozumienia kończącego spór zbiorowy umożliwi rozpoczęcie procesu wypłacania dla Państwa podwyżek wynagrodzeń, w przeciwnym razie tj. gdy strona związkowa będzie przeciągać zawarcie porozumienia kończącego spór i w dalszym ciągu eskalować w istocie rzeczy iluzoryczny spór oraz modyfikować żądania, z oczywistych względów nie będzie możliwe uruchomienie tego procesu.

 

Informuję również, że rozpoczynają się prace nad Regulaminem Wynagradzania, przewidzianym ustawą 2.0, którego wprowadzenie planowane jest na październik 2019 r.

Pragnę przeto wyrazić nadzieję, że sytuacja finansowa Uczelni w kolejnych latach również pozwoli na sukcesywny wzrost wynagrodzeń, albowiem to Państwa praca oraz zaangażowanie stanowią o sile i rozwoju Naszej Uczelni.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

        Prof. dr hab. Andrzej Drop

                                                                            Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2019