Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

02.09.2019

Kursy języka angielskiego 2019/2020

ENGLISH COURSES 2019/2020

Szanowni Państwo Pracownicy i Doktoranci,

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich Pracowników UMLUB oraz Doktorantów wszystkich lat na kursy j. angielskiego od 2 października 2019 do 10 lipca 2020. Zajęcia odbywają się w Studium Języków o godz. 15.30, od poniedziałku do piątku oraz w godz. 8-10.30 w soboty. Liczba osób w grupie: 10-12.

 

 

Jak i kiedy się zapisać?

 

Osoby chętne do rozpoczęcia/kontynuacji nauki prosimy o uregulowanie jednorazowej opłaty 550 zł na konto UM: PEKAO SA O/Lublin 94 1020 3147 0000 8302 0084 6188 z dopiskiem „kurs j. angielskiego-2019/20”. Jest to opłata za cały, roczny kurs.

 

Nie organizujemy tzw. placement testu (często nie jest miarodajny!). Prosimy o wybranie odpowiedniej dla Państwa grupy na podstawie przesłanych wskazówek. Oczywiście można będzie grupę zmienić, gdy uznamy, że jest nieco za łatwo lub nieco za trudno lub przy niedogodnościach terminowych (plan własnych zajęć). Prosimy o przyniesienie na pierwsze zajęcia dokumentu opłaty i okazanie go swojemu nauczycielowi.

 

Korzystamy z podręczników renomowanych wydawnictw: Oxford University Press (seria English File), Longman i Cambridge. Słuchacze otrzymują 20% zniżkę w księgarni Bookland. (Krakowskie Przedmieście obok McDonald'sa). Nie kupujmy wcześniej książek – informacje, co do podręczników przekaże lektor!

 

Pragniemy poinformować słuchaczy, że podręcznik służy naszym lektorom, jako główny materiał, do którego dobieramy mnóstwo dodatkowych tekstów/ćwiczeń/materiałów video. Kurs nastawiony jest przede wszystkim na polepszenie umiejętności mówienia i komunikacji (speaking and communication), w następnej kolejności umiejętności rozumienia (reading and listening comprehension), potem prawidłowego używania gramatyki (grammar skills) i w końcu rozwinięcia umiejętności pisania (writing).

 

Szkolenie jest punktowane w ramach szkoleń ustawicznych/oceny rocznej pracownika (5 pkt).

 

Informację o chęci kontynuowania lub zapisania się prosimy przesłać pod adres mailowy piotr.flieger@umlub.pl  W razie pytań tel. 603 397 222.

 

Układ grup wg serii English File (wydanie trzecie 3rd edition!)

 • A1 elementary 
 • A2 pre-intermediate
 • B1 intermediate
 • B1 intermediate plus
 • B2 upper intermediate
 • C1 advanced  

 

 

 

Dodatkowo, kilkanaście godzin we wszystkich grupach przeznaczymy na tzw. ‘Academic English’ (Cambridge University Press) w celu dokształcania umiejętności w języku angielskim w dziedzinie szkolnictwa akademickiego na 3 poziomach (Intermediate, Upper Intermediate, Advanced) oraz umiejętności z tzw. ‘Medical English’, bazując na ‘Professional English in Use-Medicine’ (Cambridge University Press).

 

 

 

 

Grupa A – Poniedziałek 15.30-18 – Intermediate Plus /Upper Intermediate mgr Anna Goś

Grupa B – Poniedziałek 15.30-18 – Grupa Intermediate Plus /Upper Intermediate dr Katarzyna Karska

Grupa C –Poniedziałek 15.30-18 – Grupa Upper Intermediate /Advanced dr Piotr Flieger

Grupa D – Poniedziałek 15.30-18 – Grupa Intermediate Plus /Upper Intermediate mgr Maria Różycka

Grupa E – Wtorek 15.30-18 – Grupa Upper Intermediate dr Piotr Flieger

Grupa F – Środa  15.30-18 – Grupa  Intermediate Plus /Upper Intermediate mgr Anna Goś

Grupa G – Środa  15.30-18 – Grupa Elementary dr Piotr Flieger

Grupa H – Czwartek 15.30-18 – Grupa Intermediate dr Piotr Flieger

Grupa I – Czwartek 16.00-18.30 – Grupa Intermediate Plus /Upper Intermediate mgr Anna Goś

Grupa J – Piątek 15.30-18 – Grupa Upper Intermediate  dr Piotr Flieger

Grupa K – Sobota 8-10.30- Grupa Pre- Int dr Piotr Flieger

 

 

Wskazówki dotyczące wybrania właściwej grupy.

 1. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Elementary?
  Dobrze jest mieć jakieś podstawy – odmiana "to be", czas Simple Present, etc.
   
 2. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Pre-intermediate?
  Present Simple, TO BE, Articles, can, must, SIMPLE PAST, PRESENT CONT, BE GOING, PRESENT PERFECT
   
 3. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Intermediate?
  To, co powyżej + PAST CONT, Verb+ ing/to+ infinitive, must/have to/mustn’t, 1 okres warunkowy, 2 okres warunkowy, used to, passive voice - podstawowe czasy, PAST PERFECT, początki mowy zależnej
   
 4. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Intermediate Plus?
  To, co powyżej + various uses of verbs in obligation, necessity, prohibition, advice statements, can, could, be able to, PHRASAL VERBS, Verb patterns (+ing, +to, +infinitive), have sth done, passive voice, mowa zależna
   
 5. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Upper INTERMEDIATE?
  To, co powyżej + action and non-action verbs, PRESENT PERF vs.  SIMPLE PAST,  PRESENT PERF CONT., can, must, should, 3 okres warunkowy, USED TO, Gerunds  and infinitives, mowa zależna- całość, Phrasal verbs
   
 6. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Advanced?
  To, co powyżej + pytania w różnych czasach i konstrukcjach (specific, question tags, indirect), narrative tenses, passive voice – all forms and passive construction, future time clauses, FUTURE PERFECT, Past modals,Structures after WISH, relative clauses

 

 

Życzymy przyjemnej nauki!

Zespól szkoleniowy SPNJO

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020