Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

21.10.2020

Komunikat Kanclerza do Kierowników Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w sprawie realizacji dostaw towarów i usług

W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz przejściem Uniwersytetu na system kształcenia zdalnego, mając na celu zapewnienie sprawnych realizacji dostaw towarów i usług zwracam się z prośbą o:


1) zapewnienie w jednostce dyżurów pracowników odpowiedzialnych za odbiór przesyłek dostarczanych przez firmy kurierskie oraz kontakt z pracownikami Działów realizujących zamówienia w sprawie realizacji dostaw;

 

2) zapewnienie regularnego sprawdzania korespondencji przesyłanej na służbową pocztę elektroniczną do osób wskazanych w składanych zapotrzebowaniach w celu potwierdzenia faktu dostawy towaru lub usługi;

 

3) zwrócenie szczególnej uwagi na przesyłki odczynników i innych substancji oznakowane jako wymagające przechowywania w odpowiedniej temperaturze;

 

4) poinformowanie pracowników Działów realizujących zamówienia o konieczności wstrzymania czy zmiany terminu dostawy.

 

Kanclerz                     

Ewa Abramek                 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2021