Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

01.07.2022

Konkurs na stanowisko POST-DOC w projekcie badawczym w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Dziekan Wydziału Biomedycznego ogłasza konkurs na stanowisko POST-DOC w grupie pracowników badawczych w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 20+LAP pt.: „Antyutleniające, elektroaktywne i biobójcze samoprzylegające materiały opatrunkowe”...
01.07.2022

Konkurs na 2 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w KATEDRZE I ZAKŁADZIE MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ


Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 2 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej...
29.06.2022

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na obsadę funkcji KIEROWNIKA Zakładu Patofizjologii


Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 27.04.2022r. na obsadę funkcji kierownika Zakładu Patofizjologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
28.06.2022

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w Katedrze i Zakładzie Psychologii


Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
28.06.2022

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZEJ w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii


Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
28.06.2022

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w Katedrze i Zakładzie Psychologii


Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
28.06.2022

Stypendium doktoranckie w ramach projektu naukowego finansowanego z Narodowego Centrum Nauki (OPUS 22): pt. „Nowe substancje o szerokim spektrum aktywności na ośrodkowy układ nerwowy: optymalizacja ich wielocelowego profilu działania”


Stypendysta-doktorant poszukiwany do pracy w Katedrze i Zakładzie Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych z Pracownią Modelowania Komputerowego...
28.06.2022

Stypendium doktoranckie w ramach projektu naukowego finansowanego z Narodowego Centrum Nauki (OPUS 22): pt. „Nowe substancje o szerokim spektrum aktywności na ośrodkowy układ nerwowy: optymalizacja ich wielocelowego profilu działania”


Stypendysta-doktorant poszukiwany do pracy w Katedrze i Zakładzie Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych z Pracownią Modelowania Komputerowego...
1  2  3  4    

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022