Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydział Lekarsko - Dentystyczny

Wydział Lekarsko - Dentystyczny - logo
E-mail
wydzlekdent@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6000
Fax
+48 81448 6000
+48 81448 6001

Dziekan

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Renata Chałas
Stanowisko
Profesor
E-mail
renata.chalas@umlub.pl

Wydziałowe Zespoły

  • Zespół ds. Rozwoju i Ewaluacji Kadry Dydaktycznej i Studentów
  • Zespół ds. Rekrutacji, Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej
  • Zespół ds. Metod Oceny, Ewaluacji, Realizacji Programów Studiów
  • Zespół ds. Programów Studiów

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2021