Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział Nauki

Dział Nauki - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
Telefon
+48 81448 5030
+48 81448 5033

Informacje ogólne

Do zadań realizowanych przez Dział Nauki należy w szczególności:

 1. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem wniosków na działalność statutową oraz wniosków o finansowanie projektów badawczych, w tym młodych naukowców.
 2. Obsługa administracyjna i prowadzenie dokumentacji projektów badawczych realizowanych w ramach dotacji MNiSW na działalność statutową, w tym dotacji celowej dla młodych naukowców.
 3. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem działalności upowszechniającej naukę.
 4. Prowadzenie spraw dotyczących współpracy zagranicznej i krajowej wynikającej z realizowanych zadań badawczych.
 5. Obsługa administracyjna procesu wnioskowania o finansowanie przez MNiSW inwestycji aparaturowych na potrzeby działalności naukowej.
 6. Wspieranie pracowników naukowych w ubieganiu się o dotacje, subwencje i tzw. granty ze środków zarówno budżetu państwa jak i z innych źródeł.
 7. Obsługa administracyjna (w tym przygotowywanie umów, aneksów oraz raportów etapowych/końcowych dotyczących projektów badawczych oraz nadzór nad wydatkowaniem przyznanych środków finansowych) oraz prowadzenie dokumentacji projektów badawczych realizowanych w ramach grantów.
 8. Prowadzenie bazy danych dotyczących projektów badawczych realizowanych w UM.
 9. Prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się o stypendia naukowe.
 10. Koordynacja prac związanych z procesem wnioskowania o nagrody MNiSW, MZ, Prezesa RM i Rektora UM w Lublinie.
 11. Prowadzenie spraw dotyczących wyjazdów służbowych w związku z realizacją zadań badawczych.
 12. Gromadzenie wyników rankingu ocen jednostek organizacyjnych oraz pracowników naukowo-dydaktycznych.
 13. Przygotowywanie i ewidencja umów w zakresie urlopów naukowych.
 14. Obsługa systemu POL-on w zakresie modułów: Konferencje naukowe, Nagrody i wyróżnienia.
 15. Obsługa Senackiej Komisji ds. Badan Naukowych i Wydawnictw.
 16. Organizacja promocji doktorów i doktorów habilitowanych wraz z przygotowaniem i ewidencją dyplomów.
 17. Przygotowywanie i aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych uczelni w obszarze naukowo-badawczym.
 18. Przygotowywanie sprawozdań z wykorzystania zwierząt doświadczalnych w badaniach naukowych.
 19. Sporządzanie sprawozdań z działalności naukowo-badawczej.


 

Zakres zadań poszczególnych pracowników Działu

mgr Monika Ostrowska-Kałan; Specjalista; tel. +48 81448 5032; e-mail: monika.ostrowska-kalan@umlub.pl

Zakres zadań:

 1. Koordynacja pracy Działu
 2. Nagrody
 3. Umowy o współpracy naukowej 

 

mgr inż. Agata Kochańska; Samodzielny referent; tel. +48 81448 5035; e-mail: agata.kochanska@umlub.pl  

Zakres zadań:

 1. Działalność statutowa – II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym.

 

mgr Beata Wronka; Starszy referent; tel. +48 81448 5030; e-mail: beata.wronka@umlub.pl

Zakres zadań:

 1. Działalność statutowa – Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu.
 2. Granty (wnioski)

 

mgr Magdalena Szymczyk-Pawlak; Starszy referent; tel. +48 81448 5035; e-mail: magdalenaszymczykpawlak@umlub.pl

Zakres zadań:

 1. Działalność statutowa – I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 

mgr Małgorzata Głowacka; Starszy referent, tel. +48 81 448 5033; e-mail: malgorzata.glowacka@umlub.pl
Zakres zadań:

 1. Granty (realizacja)
 2. Stypendia

 

lic. Karolina Arażny; Starszy referent, tel. +48 81 448 5034; e-mail: karolina.arazny@umlub.pl
Zakres zadań:

 1. Badania  służące rozwojowi młodych naukowców i doktorantów
 2. Stypendia
 3. Baza POL-on (konferencje, nagrody/wyróżnienia)
 4. Promocje doktorskie

 

mgr inż. Monika Mądrzak; starszy referent, tel.+ 48 81 448 5033; e-mail: monikamadrzak@umlub.pl

Zakres zadań:

1.       Granty  (7 Program Ramowy, Horyzont 2020)

2.       Baza POL-on (projekty naukowe)

 

mgr Aleksandra Dunin-Wilczyńska; Starszy referent; tel. +48 81448 5034; e-mail: aleksandra.dunin-wilczynska@umlub.pl

 

mgr Aneta Sadowska; Samodzielny referent, tel. +48 81448 5030; e-mail: aneta.sadowska@umlub.pl

 

mgr Iwona Warząchowska; Starszy referent; tel. +48 81448 5035; e-mail: iwona.warzachowska@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2021