Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ogłoszeń - rok 2019

13.12.2019

Przedłużony terminu płatności składki za ubezpieczenie NNW studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Szanowni studenci i doktoranci,
W nawiązaniu do Komunikatu Kwestora z dnia 26.09.2019 r. uprzejmie informujemy że Ubezpieczyciel (InterRisk) umożliwił objęcie ochroną ubezpieczeniową od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie którzy dokonają wpłaty do dnia 10.01.2020 r.
Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do tych osób trwa od dnia następnego po zaksięgowaniu składki na rachunku bankowym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do dnia 30.09.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rachunków bankowych, wysokości jednorazowej składki oraz zakresu ubezpieczenia znajdują się w Komunikacie Kwestora z dnia 26.09.2019 r.
 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2021